AHR ČR jedná s vládou o kompenzacích

bed-4416515_1920(1).jpg

13.10.2020_HKČR_Asociace hotelů a restaurací České republiky plně respektuje nová opatření vlády, která přináší prakticky uzavření restaurací a zásadní omezení ubytovacích služeb. AHR ČR si uvědomuje nutnost rychlého zastavení nárůstu šíření onemocnění COVID 19. Přestože je AHR ČR stále přesvědčena, že nebylo jednoznačně v datech prokázáno, že právě služby veřejného stravování jsou z pohledu šíření nákazy jedním z hlavních zdrojů, vnímá uzavření provozů jako lepší řešení, než postupné zkracování otevírací doby a další omezení, která v důsledku znamenají lockdown téměř všech provozů. 

AHR ČR vnímá jako zásadní podporu podnikatelů formou kompenzačních programů pro všechny obory tímto opatřením dotčené. Podniky jsou po první vlně pandemie ekonomicky zcela vyčerpané a pracovní místa již dlouho neudrží. Proto je nezbytná rychlá a účinná pomoc státu těm, kdo řádně plnili v minulosti své daňové povinnosti vůči státu.

Prezident AHR ČR, Václav Stárek k tomu uvádí: „Zahájili jsme jednání o konkrétní formě podpory státu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem dnes v ranních hodinách. Postupujeme společně s HK ČR, jíž jsme členem a AMPS. Společně jsme připravili základní okruhy pomoci, kterou je nutno urychleně přijmout. Jedná se o prodloužení programu ANTIVIRUS a 100% kompenzaci mezd v době platnosti omezení. Další prodloužení tohoto programu minimálně do ledna 2021. Dále obnovení programu COVID – nájemné a obnovení programu COVID – ubytování. V těchto programech je nezbytné minimalizovat překážky pro jejich čerpání. Zároveň chceme zavést program kompenzací pro všechny podniky veřejného stravování, o jeho parametrech vedeme další jednání s vládou. Pro podnikatele je rovněž nezbytné prodloužení moratoria na úvěry, a to minimálně opět pro dotčené obory. Zapomenout by se nemělo ani na dodavatele služeb a surovin pro segment HORECA, protože mnozí z nich jsou ve stejné situaci jako jejich odběratelé, tedy hotely, penziony a restaurace. Další projekty dlouhodobějšího charakteru budeme diskutovat následně.“

AHR ČR zároveň vyzývá poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb, aby přijatá nařízení důsledně dodržovali a přispěli tak k rychlému řešení této krizové situace. Zároveň je připravena pomoci našemu zdravotnictví, v případě potřeby, poskytnutím kapacit hotelových pokojů pro účely pobytů následné sociální péče a uvolnění kapacit zdravotnických zařízení.