4.1.22_můžete žádat o nový kompenzační bonus

kompenzacni-bonus-j.jpg

Ke konci roku 2021 byl vyhlášen nový zákon o kompenzačním bonusu. Žádost o kompenzační bonus je nyní možné podat za 2 bonusová období:

• první bonusové období - 22. 11. 2021 - 31. 12. 2021 (lhůta pro podání žádosti je do 1. 3. 2022),
• druhé bonusové období - 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022 (lhůta pro podání žádosti je do 1. 4. 2022).

O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. nebo osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Výše kompenzačního bonusu může činit až 1 000 Kč, případně 500 Kč za kalendářní den, a to v závislosti na splnění konkrétních podmínek.

Důvod pro podání žádosti: pokles příjmů alespoň o 30% nebo karanténa nebo izolace

U DPP/DPČ je potom důvodem významné omezení činnosti na straně zaměstnavatele.

Formulář žádosti je k dispozici zde.

Členům OHK jsme k dispozici při vyplňování žádosti.