25.11.2020 CZ-PL-DE fórum SE USKUTEČNÍ

Polsko-německo-české kooperační fórum firem, fotografie z úspěšného předchozího ročníku.jpg

Vážené dámy a pánové, přinášíme nové informace k formě konání CZ-PL-DE kooperačního fóra firem. Konference i jednotlivé schůzky se vzhledem k pandemické situaci přesouvají do online prostoru.

--

S cílem ochrany zdraví účastníků a z důvodu opatření souvisejících s pandemií se 27. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum uskuteční formou on-line.

Seminář – bude zveřejněn formou webináře na platformě myownconference.

Termín akce se nemění: 25. 11. 2020. Vysílání začne v 9:00 hod.

Program: ke stažení.

Organizační informace:

Informace pro účastníky registrované jako „Firma”

Kooperační burza – na základě dostupného seznamu firem, včetně popisů, bude umožněn výběr partnerů v systému.

Na základě Vašich přihlášek bude vydán katalog firem v elektronické podobě. Díky katalogu a individuálnímu harmonogramu schůzek ze systému budete mít možnost kontaktovat firmy ve vlastní režii.

Fórum je realizováno v rámci projektu "DigiNetPolSax – Digitalizace pro společný hospodářský prostor”, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020.

--

Pro prozatím nepřihlášené účastníky:

  1. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum, on-line

Termín akce: 25. 11. 2020. Vysílání začne v 9:00 hod.

 

Zaregistrujte se, prosím, na odkaze: https://go.mywebinar.com/tpdj-ntzg-vbqt-jlhs

Při registraci bude požadováno: jméno a příjmení, název instituce a email.

 

Hodinu před akcí obdržíte emailovou zprávu s přímým odkazem na webinář.

Je třeba kliknout „Wejdź na webinar” (Vstupte do webináře).

Program: ke stažení

Fórum je realizováno v rámci projektu "DigiNetPolSax – Digitalizace pro společný hospodářský prostor”, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG Polsko-Sasko 2014-2020.