20.4. Výstupy vlády

354covid-4948866_1280.jpg

Výstupy z jednání vlády:

K 20. 4. 2020 mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června. Harmonogram uvolňování restrikcí zde.

Do sněmovny se vracejí zákony, regulující nájemné z podnikatelských prostor a z bytů, kde senátoři zakotvují 80% státní záruku za dlužné nájemné. K prvnímu z těchto zákonů (o nájemném z prostor sloužících k podnikání) senátoři připojili i pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí, a to tak, že případný květnový bonus bude zahrnovat 31 dnů po 700 Kč a červnový bonus 30 dnů po 900 Kč. Tento návrh se tak ve sněmovně potká se samostatným vládním řešením, které zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500 Kč, ale druhé bonusové období napevno definuje jako delší až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu (také po 500 Kč denně), o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. V každém případě tedy kompenzační bonus 30. dubnem neskončí.

Prezident republiky dnes podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Na půdě Hospodářské komory se nám dnes podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ho informoval o dopisu, který dnes spolu s dalšími svazy a asociacemi zaslal předsedovi vlády A. Babišovi. V něm apeluje na rychlejší otevření obchodů a služeb, nákupních center, gastronomických a hotelových provozů. Samozřejmě za podmínky respektování zásadních hygienických požadavků na ochranu zákazníků i poskytovatelů služeb. Vladimír Dlouhý konstatoval, že jsme dlouhodobě respektovali odborné názory doporučení epidemiologů, ale v současné době již očekáváme jasnější informace, o jaká data se opírá schválený návrh uvolňování karanténních opatření, a jaká konkrétní data budou mít vliv na jeho případné urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury jednotlivých kroků.

Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově si tak můžete přečíst článek Asociace prádelen a čistíren, který pojednává o tom, jak se s krizí snaží vypořádat malé prádelny a čistírny. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO a nově také týmů epidemiologů.

V úterý 21. dubna se uskuteční od 10:00 hod. mimořádná tisková konference Hospodářské komory k požadavkům na uvolňování preventivních opatření v souvislosti s koronavirem. Na konferenci, která bude navazovat na pondělní jednání zástupců Hospodářské komory a jejích partnerských organizací s představiteli epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, společně s Vladimírem Dlouhým vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, a Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center. Konferenci můžete sledovat např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

Hospodářská komora rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.