19. 11. 2018 VOLEBNÍ Shromáždění delegátů OHK

Vážení členové OHK,

oznamuji Vám, že představenstvo OHK v Jablonci nad Nisou určilo termín jednání nejvyššího orgánu OHK tj. Shromáždění delegátů na pondělí 19. 11. 2018 od 17,00 hodin v Eurocentru Jablonec n. N.

V letošním roce se jedná o volební Shromáždění, po třech letech skončil mandát představenstva a dozorčí rady a Shromáždění delegátů bude volit nové představitele naší komory.

Dle §13 Volebního řádu kandidáty navrhují písemně členové komory představenstvu komory. Navrhování musí být ukončeno nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb.

Kandidátem může být statutární zástupce PO nebo podnikající FO. Se svou kandidaturou musí souhlasit.

Na začátku listopadu obdržíte pozvánku s podrobným programem, zprávy o činnosti, zprávu dozorčí rady, ev. další dokumenty.

Naplánujte si prosím termín jednání 19. 11. 2018. Kandidáty do orgánů OHK máte možnost navrhovat do pondělí 5. 11. 2018.

Volené pozice:

Děkuji za Vaše návrhy  

Ing. Oskar Mužíček

ředitel OHK v Jablonci nad Nisou