11.5._OSVČ mohou žádat o ošetřovné za duben

children-studying-670663_1280.jpg

Ode dneška od 11.00 hodin mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za duben.

OSVČ - ošetřovné  průvodce žádostí ZDE. Žádost lze podat na MPO datovou schránkou, e-mailem (vč. el. podpisu), ale i (vytištěné a podepsané) klasickou poštou. „Ošetřovné“ pro OSVČ je dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu a informace k němu jsou dostupné zde

--

Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá prostřednictvím on-line formuláře dostupného, stejně jako všechny detailní informace, na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Vyplněný e-tiskopis spolu s jednou přílohou o uzavření zařízení se posílá na MPO. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou.

Od 11. do 30. dubna MPO přijalo žádosti o „ošetřovné“ OSVČ od 68 tisíc lidí. Z toho 50 tisíc schválilo a tři tisíce zamítlo. Nejčastěji proto, že žádost přišla víckrát, OSVČ neexistovala nebo šlo o pokus o podvod, uvádí MPO. V současné době je zbývajících 15 tisíc žádostí vráceno kvůli chybám, na opravu či doplnění, celkem pracovníci MPO vrátili podnikatelům k odstranění chyb cca 25 tisíc žádostí. Zejména proto, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádostí nebyl podpis (normální, často ale také elektronický), chybělo potvrzení o uzavřené školce, dětské skupině apod.

„Potvrzení o zavřeném zařízení samozřejmě taky potřebujeme, některé školky byly otevřené, navíc je to jediná identifikace, že dítě či hendikepovaný člověk školu/školku/dětskou skupinu/ústav navštěvuje,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Žádosti o „ošetřovné“ za duben budou moci OSVČ podávat do konce května.

OHK Jbc a HK ČR