Česká spořitelna, a.s.


Čl. č.: 13600418
IČO: 45244782
Obor: bankovnictví
Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4/ Mírové náměstí 626/13, 466 01, Jablonec nad Nisou
Kontakt: Veronika Pačesová, firemní bankéř, tel: +420 956 734 167, +420 724 159 970,
e-mail:vpacesova@csas.cz, MRusinova@csas.cz , web: www.csas.cz 
Předmět činnosti: výkon činností uvedených v zákoně o bankách