Zahájeno přihlašování na tradiční akce Vyrobeno pod Sněžkou a Skleněné městečko Železný Brod

OHK v Jablonci nad Nisou společně se svými partnery zve regionální výrobce na tradiční zářijové prodejní akce Vyrobeno pod Sněžkou (8.9.) a Skleněné městečko Železný Brod (16.-17.9.)

Více informací a přihlášky na mailu info@ohkjablonec.cz.  

Vyrobeno pod Sněžkou

Skleněné městečko Železný Brod

 

 

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.