Exportní dokumenty - karnety ATA

Potřebujete snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí? Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní.

Karnet ATA můžete použít  v 75 zemích světa pro:

  • obchodní vzorky,
  • zařízení potřebná pro výkon povolání,
  • vědeckovýzkumný materiál,
  • prezentaci na veletrzích a výstavách.

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí. Dokument zajišťuje rychlé celní odbavení, snadnou manipulaci s vyváženým zbožím a spoří peníze při celních operacích, úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží, na které je vystaven karnet ATA. Při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách. Cena produktu je od 4500 Kč dle platného ceníku.