Informační místo pro podnikatele (InMP)

Je projekt, který je realizován při Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou jako součást projektu Hospodářské komory ČR.

Projekt je zaměřený zejména na zlepšení informovanosti malých a středních podnikatelů v naší republice.

Poskytujeme a zprostředkujeme informace a služby podnikatelského charakteru pro podnikatele:

 • Informace o legislativě, novelizacích zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů
 • Informační servis včetně všeobecných informací o regionu
 • Poradenství při založení, v průběhu i při ukončení podnikání
 • Pořádání a zprostředkování kurzů, školení a seminářů dle potřeb jednotlivých podnikatelů
 • Informace o celních otázkách a poradenství
 • Informace o programech podpory malého a středního podnikání z podpůrných programů EU
 • Informace o státních podporách
 • Informace k zahraničním vztahům
 • Informace o produktech Czech Trade, Czech Invest aj.
 • Všeobecné informace o podmínkách, změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu - CEBRE
 • Kontakty na hospodářské komory v celé ČR i v zahraničí


Elektronická aukce - komerční služba