Zahájení podnikání

Zahájení podnikatelské činnosti lze rozdělit do několika základních kroků. Prvním krokem je pečlivé naplánování co bude předmětem podnikání, jak se uvedená služba či produkt budou nabízet zákazníkům, co…

celý článek

Diskuzní večer podnikatelů s kandidáty do zastupitelstva

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou připravuje tradiční předvolební diskuzní večer kandidátů s podnikateli a osobnostmi veřejné i neveřejné sféry. Diskuze se uskuteční ve…

celý článek

Aktuální situace mezi EU a Ruskou federací

Hospodářská komora České republiky zřídila v souvislosti se současnou situací ve vztazích mezi EU a Ruskou federací speciální web.

celý článek

Veletrh užitkových vozidel, automobilového průmyslu, náhradních dílů a doplňků a dále veletrh technologie lití

Sdružení vývozců v Uludağ ve spolupráci s ministerstvem ekonomiky organizuje veletrh " Veletrh užitkových vozidel, automobilového průmyslu, náhradních dílů a doplňků a  dále veletrh…

celý článek

Nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR - zaměstnanecká karta.

Novela cizineckého zákona, která vešla v účinnost 24. června 2014, zavádí tzv. zaměstnanecké karty pro cizince.

celý článek

Vyšlo letní dvojčíslo měsíčníku Komora.cz

Udělat tlustou čáru za minulostí a dosáhnout toho, aby se do roka podnikatelé přestali ptát, k čemu ta Hospodářská komora je, patří mezi priority nového prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v hlavním…

celý článek

Setkání Vladimíra Dlouhého s Helenou Válkovou

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý se v pátek 27. června 2014 setkal s ministryní spravedlnosti ČR (MSp ČR) Helenou Válkovou.

celý článek

Konec lhůty pro přizpůsobení smluv o výkonu funkce jednatelů s.r.o.

S blížícím se koncem měsíce června tohoto roku (tj. 2014) se rovněž přiblížil i konec šestiměsíční lhůty k přizpůsobení stávajících smluv o výkonech funkcí jednatelů společností s ručením…

celý článek

Akciovým společnostem bez webových stránek hrozí pokuta

Akciové společnosti, které nemají vlastní webové stránky, je musí založit nejpozději do 30. června 2014. Jinak můžou dostat pokutu až do výše 100 000 korun. Zákon o obchodních korporacích žádá více…

celý článek

HK chce zmírnit tvrdost zákona o obchodních korporacích

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý bude jednat s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou o zmírnění tvrdosti při uplatňování přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích.…

celý článek

Povinná změna zakladatelských dokumentů se blíží

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) upozorňuje na blížící se termín, do kterého musí obchodní korporace přizpůsobit své zakladatelské dokumenty Zákonu o obchodních korporacích.

celý článek

Přehled změn v nemocenském pojištění...... pro OSVČ k 1.1.2013

Přehled změn v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ k 1. 1. 2013 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Redukční hranice,…

celý článek

Informační místo pro podnikatele (InMP)

Je projekt, který je realizován při Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou jako součást projektu Hospodářské komory ČR.Projekt je zaměřený zejména na zlepšení informovanosti malých a středních…

celý článek