Prázdninové brigády z pohledu daně z příjmů

S příchodem letních prázdnin je užitečné připomenout studentům a všem dalším sezónním pracovníkům postupy při sjednávání a výkonu krátkodobých zaměstnání, při jejichž uplatnění nevznikne z vyplácených odměn žádná daňová povinnost.

Lze je stručně shrnout do následujících bodů:

- doporučovanou a v praxi nejčastěji uplatňovanou formou pracovněprávního vztahu pro jednorázový a krátkodobý výkon práce je pro brigádníka i jeho zaměstnavatele bezesporu dohoda o provedení práce. Sjednává se v případě, kdy brigádník v daném roce neodpracuje u téhož zaměstnavatele více než 300 hodin. Zákoník práce stanoví povinnost uzavřít dohodu o provedení práce písemně a její text by kromě jiného měl vymezit dobu, na kterou se uzavírá

- dohoda o provedení práce je výhodná i proto, že v případě měsíční odměny nepřevyšující 10 000 Kč, nejsou zaměstnavatel ani brigádník zatíženi odvody sociálního a zdravotního pojištění;

- pokud student svému prázdninovému zaměstnavateli předloží potvrzení o studiu a podepíše tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob, umožní jeho mzdové účtárně uplatnit všechny daňové slevy a z měsíční odměny nepřevyšující 10 000 Kč pak nezaplatí žádnou daň;

- při vyšším měsíčním příjmu a zaplacením měsíčních daňových záloh, je možné dosáhnout jejich vrácení nejlépe podáním daňového přiznání k 1. dubnu příštího roku. V daňovém přiznání lze uplatnit nárok na celoroční daňové slevy – základní roční slevu na poplatníka 24 840 Kč i speciální roční studentskou slevu ve výši 4 020 Kč.

 

Ing.Vladimír Opatrný

daňový poradce