Pozvánka na Shromáždění delegátů

Eurocentrum Jablonec nad Nisou • Malý sál • 27.11.2017 • začátek v 17h

Vážení členové OHK v Jablonci nad Nisou,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou. Chceme na něm zhodnotit podmínky pro podnikání v České republice a v Jabloneckém regionu, diskutovat o předpokladech a možnostech jejich zlepšení a přijmout konkrétní opatření k nápravě dlouhodobě se vyskytujících nešvarů, zejména neustále se stupňující byrokratické zátěže podnikatelů a firem.

Shromáždění delegátů naváže na námi pořádané zářijové předvolební shromáždění i tím, že na jeho jednání kromě zástupců státní správy zveme poslance a senátory za Liberecký kraj.

 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou  Malý sál 

27.11.2017  začátek v 17h

 

Předem děkuji za informaci, zda pozvání přijímáte a těším se na setkání a vzájemnou spolupráci.

 

Za představenstvo OHK v Jablonci nad Nisou

 

Ing. Vladimír Opatrný

předseda představenstva