Pozvánka na Krajskou exportní konferenci 5.10.17

Vážené dámy, vážení pánové, podnikatelé, exportéři, opět po roce máte možnost navštívit krajskou exportní konferenci, kterou pořádáme ve spolupráci s HK ČR, ministerstvem zahraničí a dalšími partnery.

Související soubory

Pozvánka KEK 2017
Adobe AcrobatPDF | 135,57 kBuložit

Konference se koná:

Dne:                           5. října 2017 (prezence od 9:30 hod., program od 10:00

do 15:45 hod.)

Místo konání:        Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 2, Liberec,

Multimediální sál, 3. patro, vstup C

 

  Hlavní témata setkání

 

v    aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady

v    principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky

v    právní aspekty realizace obchodního případu

v    nástroje exportního financování a pojištění exportu

v    KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO FIRMY

v    NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ S VYBRANÝMI ZAHRANIČNÍMI DIPLOMATY AKREDITOVANÝMI PRO ČR, jedná se o Obchodní a ekonomické rady z Indie, Indonésie, Mexika.

v    Dalším cílem je i výměna zkušeností exportérů, kteří se konference zúčastní

Více podrobností najdete v přiložené pozvánce s programem.

 

  Registrace

 

Na konferenci se můžete přihlásit zde:

e-mail: info@ohkjablonec.cz nebo telefonicky na č.: +420 483 346 000

 

Účastnický poplatek:

500,- Kč

300,- Kč pro členy OHK z LK a KHK

(cena je uvedena včetně DPH)

 

Platbu uhraďte na účet KHK Liberec, č.ú.: 705801553/0300, v.s. 0510

 

Na tuto konferenci jste co nejsrdečněji zváni, pro kvalitní organizaci potřebujeme vědět, kolik podnikatelů se zúčastní (sál, občerstvení,..), proto vyžadujeme zaslání informace o Vaší účasti.

Takovouto konferenci organizujeme pouze 1x ročně, věřím, že naši nabídku využijete.

 

Hezký den a těším se na setkání

 

Ing. Oskar Mužíček

ředitel KHK Liberec