Uplatňování výdajových paušálů nemusí být v příštím roce výhodné

V roce 2018 se výrazně mění podmínky pro uplatňování výdajových paušálů.

celý článek

Roční výši daně z příjmů můžeme s finančním úřadem sjednat

Od roku 2001 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob její roční výši se správcem daně sjednat.

celý článek

Jak zdaníme vypořádání spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví majetku lze vypořádat rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě, popřípadě převedením vlastnického práva jednomu či více spoluvlastníkům s vyplacením…

celý článek

Daňové osvobození darů poskytnutých na vzdělávání, léčení a sociální služby

Nová úprava zákona o daních z příjmů provedená zákonem 170/2017 pozměnila a doplnila podmínky pro daňové osvobození darů (bezúplatných příjmů) poskytnutých fyzickým osobám na vzdělávání,…

celý článek

Místní příslušnost ke správě daní nelze libovolně měnit

Místní příslušnost správce daně se u fyzické osoby řídí místem jejího pobytu, u právnické osoby jejím sídlem. Je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný správce daně,…

celý článek

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců vyřešil soud

Nejvyšší správní soud vyřešil svým rozhodnutím z 13. července 2017, sp. zn. Afs 278/2016, spory spojené s postupem při zdaňování příjmů profesionálních sportovců.

celý článek

Zaměstnanec není živnostník

Při kontrolách zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců zaměřených na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, zjišťují pracovníci inspektorátu práce výskyt tzv. nelegální práce.

celý článek

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí ve středu 12. července 2017

K 3. červenci 2017 zaevidovala Finanční správa České republiky 2 640 000 odevzdaných daňových přiznání za zdaňovací období roku 2016, z toho 2 200 000 od fyzických osob a 440 000 od právnických…

celý článek

Prázdninové brigády z pohledu daně z příjmů

S příchodem letních prázdnin je užitečné připomenout studentům a všem dalším sezónním pracovníkům postupy při sjednávání a výkonu krátkodobých zaměstnání, při jejichž uplatnění nevznikne z vyplácených…

celý článek

Prokazatelná likvidace nepotřebných zásob snižuje základ daně z příjmů

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům zbavit se nepotřebných zásob a zahrnout jejich hodnotu do daňově účinných nákladů.

celý článek

Nejlepší poplatníci daně z příjmů dostali broušenou skleněnou plaketu

Ve středu 17. května 2017 se v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera uskutečnil již patnáctý ročník slavnostního vyhlášení poplatníků, kteří v roce 2016 odvedli na dani příjmů právnických…

celý článek

Vyšší slevy na dani od 1. července 2017

Čerstvá informace Ministerstva financí České republiky z 16. června 2017 by neměla uniknout zejména zaměstnavatelům a jejich mzdovým účetním.

celý článek

Do 31. května 2017 je možné žádat o stanovení daně paušální částkou

Prezident republiky 28. dubna 2017 svým podpisem ukončil zdlouhavý a nepřehledný proces přijímání tzv. daňového balíčku, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

celý článek

Daň z nemovitých věcí zaplatíme do 31. května

Více než tři milióny daňových poplatníků jistě nezapomenou na zaplacení daně z nemovitých věcí, která je stejně jako v minulých letech splatná poslední květnový den, tedy 31. května 2017.

celý článek

Poctivost, věrnost a společenská odpovědnost v zákoně o účetnictví

Málokdo by hledal citaci výše uvedených a navýsost ušlechtilých principů v zákoně 563/91 Sb., o účetnictví.

celý článek

1 2 3 ... 13 14 15 následujícíposlední