Mistři oboru a jejich dcery

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou uspořádala komponovaný přednáškový pořad s příběhy pěti vynikajících řemeslníků Libereckého kraje a jejich nástupkyň. Na semináři se představili:

Jaroslav Skuhravý a jeho dcera Jitka Kamencová Skuhravá
uměleckořemeslné práce v oboru vitráží a skla
V Janově u Nového Boru působí ve svém ateliéru restaurátor a designér Jaroslav Skuhravý. Jeho oborem je restaurování vitráží, design a uměleckořemeslné práce v oboru vitráží a skla. Restauroval vitráže v katedrále sv. Víta v Praze, v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, v královéhradecké katedrále sv. Ducha, ve velehradské bazilice sv. Cyrila a Metoděje, v obřadní síni liberecké radnice, a desítky dalších. Jeho dceru Jitku ovlivnila tatínkova práce natolik, že v práci se sklem pokračuje, na světové úrovni se věnuje designu skleněných světelných instalací. Společně s manželem T. Kamencem tvoří designová svítidla a původních světelné instalace pro architekturu. Jitka studovala u Vladimíra Kopeckého, osvojila si tradiční technologií středověké vitráže i současný skandinávským design. Pro svůj typický rytý dekor a tvary skleněných objektů hledá inspiraci v přírodě (strukturách hnízd, sítích utkaných pavouky, chomáčích řas, stéblech trav a obilí unášených vodou nebo větrem, ...).
    
Ivan Šenkýř s dcerou Michaelou Šenkýřovou
Elektro Š a V s.r.o. Jablonec nad Nisou - elektroinstalační práce a revize, elektrosenkyr@seznam.cz, 602 482 893 
Elektroinstalační práce. Typicky mužská profese? Dcera Ivana Šenkýře dokazuje, že vůbec ne. Cesta Michaely do rodinné firmy nebyla přímá, Míša se vyučila v oboru elektromontér až po absolvování střední ekonomické školy a pedagogické fakulty, potom, co začala pracovat jako ekonomka ve firmě svého tatínka a zatoužila oboru rodinné firmy lépe porozumět. Jak zmiňuje na semináři, nejraději má silnoproud, „protože se ho každý bojí“.
 
Ivo a Jana Kaplanovi s dcerou Dagmar
Paličkovaná krajka a krosienka
Manželé Kaplanovi se autorské paličkované krajce věnují již přes 25 let. Jejich cesta k ní vedla netradičně obráceně přes dceru Dagmar, která si tuto techniku osvojila během studia Střední umělecko-řemeslné školy Školského ústavu umělecké výroby v Praze a dnes se věnuje především technice šité krajky. Divadlo se tedy prolíná životem rodiny Kaplanových a hraje proto též hlavní roli v námětech krajkových obrazů. Tradiční, staletí starou techniku paličkované krajky přizpůsobili Kaplanovi svému originálnímu rukopisu, jehož prostřednictvím vytvářejí působivé obrazy divadelních postav a výrazných jevištních charakterů. Vedle paličkované krajky se Kaplanovi věnují také starobylé předtkalcovské technice krosienkování (tkaní pomocí osnovy uchycené v rámu). 
    
Ladislav Oliva a dcery Tereza Mušková Olivová a Kateřina Pflipsen Olivová
sklářské studio, originální skleněné šperky
Sklo propojuje celou rodinu Olivových. Ladislav Oliva vystudoval obor sklářského výtvarnictví u profesora Stanislava Libenského. Ve volné tvorbě se zabývá tavenou plastikou a tvorbou skleněných šperků. S manželkou Marií založil atelier skleněné mozaiky s vlastním zařízením na výrobu skleněného materiálu. Jeho první dcera Kateřina (P. Olivová) získala již ve svých 3 letech 1. cenu v dětské kresbě. Se svým manželem, sklářským výtvarníkem Stevenem Pflipsenem se seznámila při studiu na škole v Kamenickém Šenově a následovala ho do Ameriky. Tam pokračuje v umělecké tvorbě se zaměřením na šperky. Pro tvorbu šperků si vyvinula vlastní metodu cínování. Mladší z dcer manželů Olivových Tereza Mušková Olivová vystudovala obor rytí skla a obor ražená mince a medaile. Ve své tvorbě pokračuje ve šperkařské tradici. 
       
Manfred Lindner, dcery Štěpánka Tóth Kurfiřtová a Karin Lindnerová a také vnučka Adéla Kurfiřtová
Autorské šperky z polodrahokamů, drahých kamenů a bižuterie
Manfred Lindner se zabývá zpracováním drahých kamenů a výrobou originálních šperků s drahými kameny. Zasloužil se o objevení naleziště hradbových ametystů a krvavě červených jaspisů, které zdobí stěny v kaplích sv. Václava ve svatovítské katedrále a sv. Barbory a sv. Kříže na Karlštejně. Rodinné výlety na naleziště a kameny namísto dětských hraček v kočárku ovlivnily všechny 3 dcery pana Lindnera. Na rodinnou tradici navázala dcera Štěpánka (Tóth Kurfiřtová). Šperky STEFANY® nosí Sophie, Její královská Výsost hraběnka z Wessexu, Lívia Klausová i Daria Klimentová, první sólistka Anglického národního baletu v Londýně. Nejmladší dcera Karin (Lindnerová) začínala po skončení sklářské školy v otcově firmě. Svou vlastní cestou se rozhodla jít poté, co se naučila v praxi vše o výrobě a distribuci šperků. Se svým partnerem Karlem Frýdou založili firmu ŠPERKY KARIN. V tradici pokračuje jako pasířka také prostřední dcera Eva. Na řemeslo navazuje i třetí generace, vnučka Adéla Kurfiřtová, vyučená zlatnice, dcera Štěpánky i malá dcerka Karin Lindnerové, která, jak pyšně poznamenal dědeček, již nyní rozezná jednotlivé kameny.