Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Síť hospodářského rozvoje Česko-Polského příhraničí

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.1.2017 - 31.12. 2018).

Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce za účelem sociálního a ekonomického rozvoje Česko-Polského příhraničí v krkonošském regionu po obou stranách hranice Polska a České republiky.

Ke splnění cílů projektu je vytvořena síť 5 tematických přeshraničních pracovních skupin:

  1. pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v Česko-Polském příhraničí
  2. pro regionální produkty v Česko-Polském příhraničí,
  3. pro podnikání v Česko-Polském příhraničí,
  4. pro regionální rozvoj a cestovní ruch v Česko-Polském příhraničí,
  5. pro pracovní mobilitu v Česko-Polském příhraničí.

Na činnosti pracovních skupin se podílejí všichni partneři projektu a postupně další subjekty z obou stran hranice, které se zabývají problematikou projektu (hospodářské komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, občanské iniciativy apod.)

Náplní činnosti pracovních skupin je:

- Setkávání v rámci pracovních skupin (z toho jednou za rok dvoudenní sezení příslušné pracovní skupiny, kdy budou k účasti přizváni zástupci polských a českých organizací a institucí),

- definování problematiky vyskytující se v dané oblasti,

- průběžná komunikace účastníků pracovní skupiny,

- organizace kooperačních burz, výstav, diskusních fór, tematických Workshopů, studijních cest atd.),

- zpracování databáze firem hledajících zaměstnance a uchazečů hledajících zaměstnání,

- informační služby v oblasti hospodářské kooperace a přeshraničního trhu práce,

- zpracování odborných informačních balíčků o podnikání v České republice a Polsku,

- zpracování a vydání přeshraniční příručky v oblasti zaměstnanosti,

- projektové aktivity věnovány řízení (včetně výuky polštiny a češtiny pro partnery), koordinaci.

www.podnikanivpolsku.cz


Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.