Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Cílem projektu je vytvořit virtuální turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude propojovat místa výroby regionálních potravinářských výrobků, originálních tradičních výrobců, kteří provádějí prezentace svého řemesla a umožňují turistům nahlédnout do zákulisí výroby, aby se mohli seznámit s regionem prostřednictvím zážitků. Trasa je celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohacuje turistickou nabídku regionu.

Projekt ma na celu utworzenie wirtualnego szlaku turystycznego przebiegającego przez pogranicze polsko-czeskie i łączącego miejsca produkcji regionalnych produktów spożywczych, oryginalnych tradycyjnych producentów, którzy prowadzą prezentacje swojego rzemiosła, umożliwiając turystom zajrzenie za kulisy produkcji, dzięki czemu mogą oni poznać region poprzez doznania. Szlak jest całosezonowym produktem dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaca ofertę turystyczną regionu.

Projekt "Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš" CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 je spolufinnacován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. / Projekt "Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy"  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827 jest jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.